Imerys GmbH, Marl, Nemačka

Koncern sa veoma širokom paletom proizvoda. U području livarstva IMERYS ima dugu tradiciju ( ranije pod imenom IKO MINERALS) kao isporučilac:

  • Bentonita
  • Ugljene prašine
  • Mešavine betonita i ugljene prašine,u srazmeri usklađenoj sa zahtevom kupaca

 

Razvijena je široka ponuda proizvoda i rešenja za izradu jezgara u zelenom pesku i ostale postupke livenja. Na tržištu

metalurgije Imerys nudi kompletnu paletu proizvoda za proizvodnju metala, od

sirovina do odlivaka kao finalnih proizvoda. Proizvodi i rešenja  Imerys-a se koriste u proizvodnji gvožđa,
čelika i drugih metala.